Birleşim Kariyer

İK POLİTİKA VE UYGULAMALARI

Şirketimiz kurulduğu günden itibaren hedeflerini gerçekleştirmek ve daha kurumsal bir yapıya dönüşebilmek için sürekli değişim içindedir.
İK birimi bu hedefler doğrultusunda yapılandırılmış, gerek işe alım süreçlerinde gerekse iç düzenlemelerde daha objektif ve daha profesyonel kararlar alınması amaçlanmıştır. İnsan Kaynakları biriminin temel görevi güçlü ve konusunda uzman ekipleri bir araya getirmek ve bu ekibi bir uyum içerisinde görevlendirmektir.

Bunu sağlayabilmek için;

 • Aday araştırma sürecinde profesyonel iş gücünü daha hızlı bulabileceği mecraları takip eder,
 • Adaylarla ilgili referans araştırması yapar,
 • Adayların iş tecrübelerinin ve eğitiminin görevlendirileceği alan/proje ile uyumlu olup olmadığını detaylı olarak inceler,
 • İş başvurularında hem İK birimi, hem çalışacağı birim amiri, hem de üst yönetimden bir değerlendirici ile görüşme sürecini yürütür, böylece objektif karar alınmasını sağlar.
 • İşe alım aşamasında iç dengeleri göz önünde bulundurarak süreci yönetir,
 • İşe alım sonrasında çalışanının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurur,
 • Çalışanlarının eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını amirleri ile birlikte gözlemleyerek ilgili araştırmaları yapar.

Birleşim İnşaat İnsan Kaynakları Politikası,

 • Çalışanların karşı adil, şeffaf ve söz hakkı tanıyan,
 • Her bir çalışanın değer yaratarak Birleşim İnşaat San. Tic. A.Ş.’nin geleceğine katkı sağladığı ve değer gördüğü,
 • Yüksek performanslı, gelişim odaklı, her alanda güçlü ve etkili bir liderlik sergileyen,
 • Biz1İz ruhunu yansıtan Birleşim Grup şirket kültürü ve bağlılığı yüksek, mutlu, verimli, başarılı ve sağlıklı bir işgücü oluşturmayı hedefler.

Bu hedefler doğrultusunda en değerli yetenekleri cezbetmek, geliştirmek ve muhafaza etmek için adil ve şeffaf bir yönetimi benimser ve geliştirir.
Bu sayede tercih edilen işveren olma ve en iyi iş yeri olma yolunda hızlı adımlarla ilerlemeyi amaçlar.
Bu amaçlar doğrultusunda işe alım ve yetenek yönetimi ile ilgili Yetenek Kazanım Süreci, Yetenek Yönetimi Süreci ve Elde Tutma Süreci uygulamalarını benimser.

Bize Ulaşın

Birleşim İnşaat' ta çalışma fırsatı yakalamak üzere başvurunuzu oluşturun.

Başvuru Yapın